Eisteddfod yr Urdd 2012

Sbri ~ Ar Gof a Chadw ~ Cyngerdd Agoriadol

Dydd Sul ~ Sunday

Oedfa'r Bore

Cyngedd Agoriadol