Eisteddfod yr Urdd 2012

Sbri ~ Ar Gof a Chadw ~ Cyngerdd Agoriadol

Dydd Sadwrn

186 Unawd 19 - 25 oed

196 Ensemble lleisiol 14 - 25 oed

197 Côr Merched SSA 14-25 Aelwyd

198 Cr Meibion Tri Llais

199 Cr SATB 14-25 Aelwyd

200 Côr SATB 14-25

204 Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19 - 25 oed

226 Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed

227 Deuawd offerynnol Bl 13 ac iau

228 Unawd Offerynnol 19 - 25 oed

229 Ensemble 15 - 25 oed

251 Unawd Cerdd Dant 19-25 oed

252 Deuawd, Triawd, neu Bedwarawd Cerdd Dant

256 Parti Cerdd Dant dan 19 oed

257 Parti Cerdd Dant 14-25 oed Aelwyd

266 Dawns Werin dan 25 oed (Aelwyd)

271 Dawns Stepio i 2,3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed

272 Dawns Stepio Bl7 a dan 25 oed

293 Llefaru Unigol 19 - 25 oed

294 Grwp llefaru dan 25 oed

357 Detholiad o Ddrama Gerdd Gymraeg

358 Chwarter Awr o Adloniant

359 Cyflwyniad Digri

361 Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25

363 Unawd Allan o Sioe Gerdd

Gwobrwyo