Eisteddfod yr Urdd 2012

Sbri ~ Ar Gof a Chadw ~ Cyngerdd Agoriadol

Dydd Mercher

172 Parti Bl 6 ac iau (Adran)

173 Cr oedran Bl 6 ac iau (adran)

187 Parti Deusain Bl 9 a c iau (Adran)

188 Cr Bl 9 ac iau (Adran)

202 Cyflwyno Alaw Werin unigol Bl 7,8 a 9

215 Grwp Cerddoriaeth Creadigol Ysgolion/Unedau ac Anghenion Addysgol Arbennig

216 Unawd Chwythbrennau Bl 7 - 9

219 Unawd Pres Bl 7-9

220 Unawd Telyn Bl 7 - 9

246 Parti cerdd dant Bl6 ac iau (Adran)

248 Deuawd Cerdd Dant bl 9 ac iau

254 Parti Cerdd dant Bl 9 ac iau

261 Dawns Werin bl6 ac iau

275 Dawns Greadigol Bl 7,8 a 9

279 Dawns Hip Hop -Stryd - Disgo Unigol Bl 7 8 a 9

280 Grwp dawnsio Hip Hop - Stryd - Disgo Bl 7 - 9

287 Grwp Llefaru Bl6 ac iau (Adran)

289 Grwp Llefaru Bl 9 ac iau (Adran)

299 Llefaru Unigol Bl7-9 (D)

300 Grwp Llefaru Bl 7,8 a 9 (D)

350 Cn Actol bl 6 ac iau

352 Ymgom Bl 7-9

Neges Heddwch ac Ewyllys Da

Defod y Fedal Ddrama

Gwobrwyo