Eisteddfod yr Urdd 2012

Sbri ~ Ar Gof a Chadw ~ Cyngerdd Agoriadol

Pasiant Meithrin

Seremoni Agoriadol

168 Unawd Bl.2 ac iau

169 unawd bl 3 a 4

174 Parti Unsain Bl6 ac iau

176 Cr bl6 ac iau (Y.C)

179 Ensemble Lleisiol bl 6 ac iau

206 Unawd Chwythbrennau bl6 ac iau

208 Unawd Piano bl6 ac iau

210 Unawd Telyn bl6 ac iau

211 Parti recorder bl 6 ac iau

212 Ensemble offerynnol bl6 ac iau

239 Y Fedal Gyfansoddi

240 Unawd Cerdd Dant Bl2 ac iau

243 Parti cerdd dant (Y.C)(Unsain) bl 6 ac iau

241 Unawd cerdd dant bl3 a 4

260 dawns werin bl 4 ac iau

263 Dawns Stepio Cymysg bl 6 ac iau

273 Dawns Greadigol bl6 ac iau

283 Llefaru unigol bl2 ac iau

284 Llefaru unigol bl 3 a 4

295 llefaru unigol Bl.2 ac iau

296 Llefaru Unigol ba 3 a 4 (D)

351 Cân Actol (Y.C) Bl6 ac iau (Ysg dros 100)

368 Ymgom bl6 ac iau (D)

369 Cân Actol bl6 ac iau

Seremoni Celf, Dylunio a Thechnoleg

Gwobrwyo