Eisteddfod yr Urdd 2012

Sbri ~ Ar Gof a Chadw ~ Cyngerdd Agoriadol

Dydd Iau

180 Unawd Merched

181 Unawd Bechgyn Bl 7 - 9

182 Deuawd Bl 7 - 9

189 Parti Merched Bl 7 - 9

190 Parti bechgyn Bl 7,8 a 9

191 Cor S.A Bl 7 - 9

195 Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau

203 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed

217 Unawd Llinynnol Bl 7 - 9

218 Unawd Piano Bl 7-9

221 Ensemble Bl 7 - 9

225 Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed

247 Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9

253 Parti Cerdd Dant Bl 7 - 9

264 Dawns Werin Bl 7, 8 a 9

267 Dawns Werin Unigol i ferched Bl 9 ac iau

268 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau

288 Llefaru Unigol Bl 7 - 9

290 Grwp llefaru Bl 7, 8 a 9

301 Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed

302 Grwp Llefaru Bl 10 - 13

353 Cyflwyniad Dramatic - Grwp Bl 7 - 9

355 Cyflwyniad Dramatig Bl10 a dan 19 oed

356 Cân Actol Bl 7 - 9

360 Monolog Bl 10 a dan 19 oed

362 Unawd allan o Sioe Gerdd Bl10 a dan 19 oed

Cyflwyno Gwobrau tir na n-Og

Defod y Cadeirio

Medal John a Ceridwen Hughes

Gwobrwyo