Eisteddfod yr Urdd 2012

Sbri ~ Ar Gof a Chadw ~ Cyngerdd Agoriadol

Dydd Gwener

183 Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed

184 Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed

185 Deuawd Bl 10 a dan 19 oed

192 Cr Merched S.A Bl 13 ac iau

193 Cr bechgyn T.B Bl 13 ac iau

194 Cr S.A.T.B Bl 13 ac iau

205 Cr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau

222 Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19

223 Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed

224 Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed

230 Cerddorfa/Band dan 25 -Ysgol Bro Myrddin

230 Cerddorfa/Band dan 25 - Ysgol Uwchradd Brynrefail

230 Cerddorfa/Band dan 25 - Ysgol Uwchradd Tryfan

230 Cerddorfa/Band dan 25 - Ysgol Uwchradd Y Trallwng

230 Cerddorfa/Band dan 25 - Ysgol Gyfun David Hughes

230 Cerddorfa/Band dan 25 - Ysgol Gyfun Penweddig

230 Cerddorfa/Band dan 25 - Ysgol Uwchradd Castell Alun

230 Cerddorfa/Band dan 25 - Ysgol Gyfun Cwmtawe

249 Unawd Cerdd Dant

250 Deuawd , Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed

255 Cr Cerdd Dant Bl 13 ac iau

265 Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed

276 Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed

282 Grwp Dawnsio Hip hop - Stryd - Disgo Bl 10 a dan 19 oed

354 Ymgom Bl 10 a dan 19 oed

269 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 19 oed

270 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25

281 Dawns Hip Hop - Stryd - Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed

282 Grwp Dawnsio Hip Hop - Stryd - Disgo Bl 10 a dan 19 oed

291 llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed

292 Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed

Defod y Coroni

Cyflwyniad gan Crymych a Maenclochog

Gwobrwyo