wyn@lluniaullwyfan.com

Ffon boced / Mobile 07799 473633

Trydar/Twitter: @LluniauLlwyfan

 
pori lluniau o / browse images from:
     
  GENEDLAETHOL 2017  
 
 
 
 
Trydar/Twitter: @LluniauLlwyfan

Cwmni Ffotograffiaeth sy'n arbenigo mewn perfformiadau llwyfan.


Mae lluniau o unigolion, partion neu corau ar gael o 9x6" hyd at 36x24".

Gellwch brynu copi digidol o'ch lluniau.

Gallwn gynnig set o bob llun o gystadleuydd, mewn un gystadleuaeth, mewn fformat digidol, gyda'r hawl i'w ddefnyddio ar gyfer marchnata, hyrwyddo neu ei argraffu. Cewch hefyd wneud copiau ychwanegol o'r lluniau.

Pris y lluniau fyddai:

Unawdydd - £60

Grwp rhwng 2-6 - £100

Grwp rhwng 7-15 - £130

Grwp 16-30 - £160

Grwp dros 30 - £200

Specialist photography of stage events.


Photographs of individuals, groups or choirs are available from 9x6" up to 36x24".

We can offer a complete set of all photos of a competitor in a competition as high resolution digital images. This would include the rights to use the images for marketing, promoting and publishing. You would also have the rights to print out photographs or make further copies.

Prices are:

Soloist - £60

Groups between 2-6 - £100

Groups between 7-15 - £130

Groups between 16 -30 - £160

Groups over 30 - £200

 

Os oes angen gwybodaeth pellach cysylltwch a ni! Please contact us if you require any further information!
Lluniau Llwyfan, Hafod y Geunan, Nebo, Llanrwst, Conwy, LL26 0TD

wyn@lluniaullwyfan.com


Ffon boced / Mobile 07799 473633

Trydar/Twitter: @LluniauLlwyfan

Free Site Counters
Counter