LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd 2014
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Mercher ~ Wednesday

351 Cân Actol

Ysgol Gynradd Bro Cernyw

Adran Deudraeth

Ysgol Gynradd Llannefydd

Adran Deiniolen

Adran Bro Taf

Ysgol Llanychllwydog

Adran Camddwr

Adran y Lawnt

Aelwyd Penrhyd

Adran Llwynbrwydrau

~

275 Dawns Greadigol Bl.7, 8 a 9

217 Unawd Telyn Bl.7 - 9

299 Llerfaru Unigol Bl.7 - 9 (D)

243 Parti Cerdd Dant Bl.6 ac iau (Adran)

287 Grwp Llefaru Bl.6 ac iau (Adran)

216 Unawd Pres Bl.7 - 9

261 Dawns Werin B.6 ac iau

212 Grwp Cerddoriaeth Creadigol Ysgolion, Unedau ac Anghenion Addysgol Arbennig

199 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 7, 8 a 9

184 Parti Deusain Bl.9 ac iau (Adran)

300 Grwp Llefaru Bl.7, 8 a 9 (D)

Neges Ewyllys Da

369 Defod y Fedal Ddrama

213 Unawd Chwythbrennau Bl. 7 - 9

169 Parti Bl. 6 ac iau (Adran)

245 Deuawd Cerdd Dant Bl. 9 ac iau

289 Grwp Llefaru Bl. 9 ac iau (Adran)

170 Côr oedran Bl. 6 ac iau (Adran)

353 Ymgom Bl. 7, 8 a 9

252 Parti Cerdd Dant Bl. 9 ac iau (Adran)

185 Côr Bl. 9 ac iau (Adran)

Gwobrwyo

279 Dawns Hip Hop/Stryd/Disgo Bl 7 8 a 9

282 Grwp Dawns Hip Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed

280 Grwp Dawns Hip Hop/Stryd/Disgo Bl 7 8 a 9

281 Dawns Hip Hop - Stryd - Disgo Bl 10 a dan 19 oed

Gwobrwyo Dawns Hip Hop/ Stryd/Disgo