LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd 2014
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Mawrth

210 Cerddorfa neu fand Bl.6 ac iau

285 Llefaru Unigol Bl.5 a 6

206 Unawd Pres Bl.6 ac iau

167 Unawd Bl.5 a 6

204 Unawd Llinynnol Bl.6 ac iau

211 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl.6 ac iau

298 Grwp Llefaru Bl.6 ac iau

168 Deuawd Blwyddyn 6 ac iau

350 Cylwyniad Dramatig Bl.6 ac iau

241 Parti Cerdd Dant. Unsain. Bl.6 ac iau

286 Grwp Llefaru Bl.6 ac iau

262 Dawns Werin Bl.6 ac iau

172 Parti Unsain Bl.6 ac iau (Y.C)

278 Grwp Hip Hop, Stryd, Disgo, neu gyfuniad. Bl.6 ac iau

297 Llefaru Unigol Bl.5 a 6

343 Defod Medal y Dysgwyr

175 Parti Deulais Bl.6 ac iau

239 Unawd Cerdd Dant Bl.5 a 6

349 Ymgom Bl.6 ac iau

242 Côr Cerdd Dant Bl.6 ac iau

277 Dawns Hip Hop, Stryd, Disgo, neu gyfuniad. Bl.6 ac iau

198 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.6 ac iau

274 Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl.6 ac iau

174 Côr Bl.6 ac iau (Y.C)

Gwobrwyo