LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd 2014
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Sadwrn ~ Saturday

Pasiant Meithrin - Miri Meirion

269 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.10 a dan 25 oed

250 Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed

226 Ensemble 15-25 oed

271 Dawns Stepio i 2, 3, neu 4, Bl.7 a dan 25 oed

294 Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwyd)

201 Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed

193 Ensemble Lleisiol 14-25 oed

270 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.10 a dan 25 oed

293 Llefaru Unigol i 19-25 oed

249 Unawd Cerdd Dant 19-25 oed

225 Unawd Offerynnol 19-25 oed

266 Dawns Werin dan 25 oed (Aelwyd)

183 Unawd 19-25 oed

358 Detholiad o Ddrama Gerdd Bl.7 a dan 25 oed

362 Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 i 25 oed

360 Cyflwyniad Digri

359 Chwarter Awr o Adloniant

365 Unawd Allan o Sioe Gerdd

254 Parti Cerdd Dant 14 i 25 oed (Aelwyd)

194 Cor Merched SSA 14 i 25 oed (Aelwyd)

195 Côr Meibion Tri Llais 14 i 25 oed Aelwyd

196 Côr SATB 14-25 oed (Aelwyd)

272 Dawns Stepio Cymysg Bl.7 a dan 25 oed

197 Côr SATB 14-25 oed

Gwobrwyo