LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd 2014
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Llun

Seromoni Agoriadol

Seremoni Celf Dylunio a Thechnoleg

165 Unawd Bl2 ac iau

295 Llefaru Unigol Bl2 ac iau D

237 Unawd Cerdd Dant Bl2 ac iau

209 Ensemble Offerynnol Bl6 ac iau

171 Parti Unsain Bl6 ac iau YC

283 Llefaru Unigol Bl2 ac iau

205 Unawd Piano Bl6 ac iau

370 Ymgom Bl6 ac iau D

260 Dawns Werin Bl4 ac iau

296 Llefaru Unigol Bl 3 a 4 D

207 Unawd Telyn Bl6 ac iau

371 Can Actol Bl6 ac iau D

176 Ensemble Lleisiol Bl6 ac iau

236 Cystadleuaeth Y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed

238 Unawd Cerdd Dant Bl3 a 4

208 Parti Recorder Bl6 ac iau

284 Llefaru Unigol Bl3 a 4

273 Dawns Greadigol Bl 6 ac iau

166 Unawd Bl3 a 4

263 Dawns Stepio Cymysg Bl6 ac iau

240 Parti Cerdd Dant YC Unsain Bl6 ac iau

203 Unawd Chwythbrennau Bl6 ac iau

173 Côr Bl6 ac iau YC

Gwobrwyo

352 Can Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysgolion dros 100)