LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd 2014
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Iau ~ Thursday

214 Unawd Llinynol Bl 7 i 9

290 Grwp Llefaru Bl. 7, 8 a 9

244 Unawd Cerdd Dant Bl. 7 - 9

267 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 9 ac iau

302 Grwp Llefaru Bl. 10 a dan 19 oed (D)

187 Parti Bechgyn Bl. 7, 8 a 9

215 Unawd Piano Bl. 7 - 9

268 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 9 ac iau

177 Unawd Merched Bl. 7 - 9

268 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 9 ac iau

218 Ensemble Bl. 7, 8 a 9

222 Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed

288 Llefaru Unigol Bl. 7 - 9

315 Defod y Cadeirio

200 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed

264 Dawns Werin Bl. 7, 8 a 9

178 Unawd Bechgyn Bl. 7 - 9

Gwobr Tir Na Nog

251 Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9

179 Deuawd Bl. 7 - 9

192 Ensemble Lleisiol Bl. 13 ac iau

186 Parti Merched Bl. 7, 8 a 9

301 Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (D)

188 Côr S.A Bl. 7, 8 a 9

357 Cân Actol Bl. 7, 8 a 9

354 Cyflwyniad Dramatig - Grwp Bl. 7, 8 a 9

Cyflwyno Medal John a Ceridwen Hughes

361 Monolog Bl. 10 a dan 19 oed

364 Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed

356 Cyflwyniad Dramatig Bl. 10 a dan 19 oed

Gwobrwyo