LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd 2014
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Gwener ~ Friday

223 Unawd Telyn Bl. 10 a dan 19 oed

246 Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19

292 Grwp Llefaru Bl. 10 a dan 19 oed

221 Unawd Piano Bl. 10 a dan 19 oed

247 Deuawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed

224 Deuawd Offerynnol Bl. 13 ac iau

180 Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed

355 Ymgom Bl. 10 a dan 19 oed

265 Dawns Werin Bl. 10 a dan 19 oed

219 Unawd Chwythbrennau Bl. 10 a dan 19 oed

182 Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed

181 Unawd Bechgyn Bl. 10 a dan 19 oed

338 Defod y Coroni

291 Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed

220 Unawd Llinynnol Bl.10 a dan 19 oed

190 Côr Bechgyn T.B. Bl.13 ac iau

248 Triawd, Pedwarawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed

189 Côr Merched S.A. Bl.13 ac iau

276 Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl.7 a dan 19 oed

202 Côr Gwerin Tri Llais Bl.13 ac iau

191 Côr SATB Bl.13 ac iau

253 Côr Cerdd Dant Bl. 13 ac iau

Cyflwyniad Croesawu Eisteddfod Caerffili

227 Cerddorfa/Band dan 25 oed

Gwobrwyo