Eisteddfod yr Urdd 2009

Adref / Home

Prisiau / Prices Ffurflen Archebu / Order Form

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn

Ffawd

Dydd Llun

Mudiad Ysgolion Meithrin

1 Unawd Bl 2 ac iau

2 Unawd Bl 3 a 4

7 Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)

9 Cr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)

12 Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau

14 Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau

16 Unawd Piano Bl 6 ac iau

18 Unawd Telyn Bl 6 ac iau

19 Parti Recorder Bl 6 ac iau

20 Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau

25 Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau

26 Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4

31 Llefaru Unigol Bl 2 ac iau

32 Llefaru Unigol Bl 3 a 4

39 Can Actol

40 Dawns Werin Bl 4 ac iau

43 Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau

44 Dawns Greadigol Bl 6 ac iau

48 Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)

49 Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)

50 Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)

53 Ymgom Bl 6 ac iau (D)

54 Cn Actol Bl 6 ac iau (D)

Seremoni Agoriadol

Tlws y Prif Gyfansoddwr

Gwobrwyo