Eisteddfod yr Urdd 2009

Adref / Home

Prisiau / Prices Ffurflen Archebu / Order Form

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn

Ffawd

Dydd Sadwrn

159 Unawd 19-25 oed

161 Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed

171 Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed

172 Cr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed

173 Cr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed

174 Cr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)

175 Cr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed

178 Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed

191 Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau

192 Unawd Offerynnol 19 - 25 oed

193 Ensemble 15 - 25 oed

202 Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed

203 Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25

206 Parti Cerdd Dant dan 19 oed (AdranAelwyd Y.U.)

207 Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed

213 Llefaru Unigol 19 - 25 oed

222 Detholiad o Ddrama Gerdd Gymraeg - Plas Mawr

222 Detholiad o Ddrama Gerdd Gymraeg - Bryn Elian

222 Detholiad o Ddrama Gerdd Gymraeg - Bro Myrddin

223 Chwarter awr o Adloniant 14 - 25 oed - Bro Cernyw

223 Chwarter awr o Adloniant 14 - 25 oed - Crymych

225 Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed

228 Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed

214 Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed

233 Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed

234 Dawns Stepio 12 - 25 oed

Gwobrwyo