Eisteddfod yr Urdd 2009

Adref / Home

Prisiau / Prices Ffurflen Archebu / Order Form

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn

Ffawd

Dydd Mercher

5 Parti Unsain (Adran) Bl 6 ac iau

6 Cr (Adran) Bl 6 ac iau

23/195 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig

30 Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau

35 Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau

38 Can Actol Bl6 ac Iau (Ysgolion hyd 100)

41 Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100Adran hyd 50)

162 Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau

163 Cr (Adran) Bl 9 ac iau

176 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9

180 Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9

183 Unawd Pres Bl 7- 9

184 Unawd Telyn Bl 7- 9

199 Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau

209 Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau

217 Ymgom Bl 7, 8 a 9

235 Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9

237 Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9

238 Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9

242 Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)

243 Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)

284 Cystadleuaeth y Fedal Ddrama 14-25 oed

Neges Ewyllys Da

Gwobrwyo