Eisteddfod yr Urdd 2009

Adref / Home

Prisiau / Prices Ffurflen Archebu / Order Form

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn

Ffawd

Dydd Mawrth

3 Unawd Bl 5 a 6

4 Deuawd Bl 6 ac iau

8 Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)

10 Cr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)

11 Parti Deulais (Y.C.Adran) Bl 6 ac iau

13 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau

15 Unawd Llinynnol Bl6 ac iau

17 Unawd Pres Bl 6 ac iau

21Cerddorfa neu Band Bl 6 ac iau

22 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau

27 Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6

28 Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau

29 Cr Cerdd Dant (AdranY.C.) Bl 6 ac iau

33 Llefaru Unigol Bl 5 a 6

34 Grwp Llefaru Bl 6 ac iau

36 Ymgom Bl 6 ac iau

37 Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau

42 Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.100Adr 50)

45 Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau

46 Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau

47 Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau

51 Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)

52 Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)

252 Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr 14-19 oed

Croes Goch

Cyhoeddi Bardd Plant Cymru

Gwobrwyo