Eisteddfod yr Urdd 2009

Adref / Home

Prisiau / Prices Ffurflen Archebu / Order Form

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn

Ffawd

Dydd Iau

153 Unawd Merched Bl 7-9

154 Unawd Bechgyn Bl 7-9

155 Deuawd Bl 7-9

160 Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed

164 Parti Merched Bl 7, 8 a 9

165 Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9

166 Cr S.A. Bl 7, 8 a 9

170 Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau

241 Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)

177 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed

182 Unawd Piano Bl 7- 9

185 Ensemble Bl 7, 8 a 9

189 Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed

198 Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9

181 Unawd Llinynnol Bl 7- 9

204 Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9

208 Llefaru Unigol Bl 7 - 9

210 Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9

218 Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9

220 Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed

221 Cn Actol Bl. 7, 8 a 9

224 Monolog Bl 10 a dan 19 oed

226 Dawns Werin Bl 7, 8 a 9

229 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau

230 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau

241 Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)

244 Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)

245 Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)

266 Cystadleuaeth y Gadair

Medal John a Ceridwen Hughes

Gwobrwyo