Eisteddfod yr Urdd 2009

Adref / Home

Prisiau / Prices Ffurflen Archebu / Order Form

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn

Ffawd

Dydd Gwener

156 Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed

157 Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed

158 Deuawd Bl 10 a dan 19 oed

167 Cr Merched S.A. Bl 13 ac iau

168 Cr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau

169 Cr S.A.T.B. Bl 13 ac iau

179 Cr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau

186 Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed

187 Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed

188 Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed

190 Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed

194 Cerddorfa/Band dan 25 oed

200 Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed

201 DeuawdTriawdPedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19

205 Cr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU)

211 Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed

212 Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU)

219 Ymgom Bl 10 a dan 19 oed

227 Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed

231 Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed

232 Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25

236 Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed

239 Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed

240 Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed

278 Cystadleuaeth y Goron

Cyflwyniad Ceredigion

Gwbrwyo