Eisteddfod yr Urdd 2008

Adref / Home

Ffurflen archebu / Order form

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn

Hedfan - Swyn Stori - Cyngerdd Agoriadol Noson Ola'r Prom

Dydd Llun Mai 26

Gwobrwyo

Seremoni Agoriadol

1 unawd Bl2 ac iau

2 Unawd Bl 3 a 4

7 parti unsain Bl6 ac iau

9 Cor Bl6 ac iau

12 Ensemble lleisiol Bl6 ac iau

14 Unawd Chwythbrennau Bl6 ac iau

16 Unawd piano Bl6 ac iau

18 Unawd telyn Bl6 ac iau

19 Parti Recorder Bl6 ac iau

20 Ensemble offerynnol Bl6 ac iau

25 unawd cerdd dant Bl2 ac iau

26 Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4

31 Llefaru unigol Bl2 ac iau

32 Llefaru Unigol Bl 3 a 4

39 Can Actol Bl 6 ac Iau, dros 100 o blant

Ysgol Gynradd Cynwyd Sant

Ysgol Dafydd Llwyd

Ysgol Gymraeg Bro Allta

Ysgol Gymraeg Lon Las

Ysgol Gynradd Glanrafon

Ysgol Gynradd Y Garnedd

Ysgol Gynradd Pen Barras

Ysgol Gymraeg Llwyncelyn

Ysgol Gynradd Bod Alaw

Ysgol Gynradd Llandysul

40 Dawns Werin Bl 4 ac iau

43 Dawns Stepio Cymysg Bl6 ac iau

44 Dawns Greadigol Bl6 ac iau

48 Parti Cerdd Dant Unsain Bl6 ac iau D

49 Llfaru unigol Bl 2 ac Iau D

50 Llefaru unigol Bl 3 a 4 D

53 Ymgom Bl6 ac iau D

54 Can Actol Bl6 ac iau D

289 Tlws y Prif Gyfansoddwr dan 25 oed

Gwobrwyo