Eisteddfod yr Urdd 2008

Adref / Home

Ffurflen archebu / Order form

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn

Hedfan - Swyn Stori - Cyngerdd Agoriadol Noson Ola'r Prom

Dydd Iau Mai 29

153 Unawd Merched bl 7 i 9

155 Deuawd bl 7 i 9

154 Unawd Bechgyn bl 7 i 9

160 Unawd Allan o Sioe Gerddorol Bl 10 i 13

164 Parti Merched bl 7 8 9

165 Parti Bechgyn bl 7

166 Cor SA bl 7 8 9

170 Ensemble Llleisiol bl 13 ac iau

177 Cyflwyno Alaw Werin Unigol bl 10 i 13

181 Unawd Llinynnol bl 7 i 9

182 Unawd Piano bl 7 i 9

185 Ensemble bl 7 8 9

189 Unawd Pres bl 10 i 13

198 Unawd Cerdd Dant bl 7 i 9

204 Parti Cerdd Dant bl 7 8 9

208 Llefaru Unigol bl 7 i 9

210 Grwp Llefaru bl 7 i 9

218 Cyflwyniad Dramatig - Grwp Bl 7 8 9

220 Cyflwyniad Dramatig bl 10 - 13

221 Can Actol bl 7 8 9

224 Monolog Bl 10 i 13

226 Dawns Werin bl 7 8 9

229 Dawns Unigol i Ferched bl 9 ac iau

230 Dawns Werin Unigol i Fechgyn bl 9 ac iau

241 Parti Cerdd Dant bl 13 ac iau D

244 Llefaru Unigol bl 10 i 13 D

245 Grwp Llefaru bl 10 i 13 D

266 Defod y Cadeirio

Cyflwyno Medal John a Ceridwen Hughes

Gwobrwyo