Eisteddfod yr Urdd 2008

Adref / Home

Ffurflen archebu / Order form

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn

Hedfan - Swyn Stori - Cyngerdd Agoriadol Noson Ola'r Prom

Dydd Gwener Mai 30ain

156 Unawd Merched bl 10 i 13

157 Unawd Bechgyn bl 10 i 13

158 Deuawd bl 10 i 13

167 Cor Merched SA bl 13 ac iau

168 Cor Bechgyn TB bl 13 ac iau

169 Cor SATB bl 13 ac iau

179 Cor Gwerin Tri Llais bl 13 ac iau

186 Unawd Chwythbrennau bl 10 i 13

187 Unawd Llinynnol bl 10 i 13

188 Unawd Piano bl 10 i 13

190 Unawd Telyn bl 10 i 13

194 Cerddorfa/Band dan 25oed

Ysgol Bro Myrddin

Maes Yr Yrfa

Ysgol Tre-gib

Y Drenewydd

Ysgol Brynhyfryd

Ysgol Cwmtawe

Ysgol David Hughes

Ysgol Tryfan

Ysgol Y Trallwng

200 Unawd Cerdd Dant bl 10 - 13

201 Deuawd, Triawd, Pedwarawd Cerdd Dant bl 10 i 13

205 Cor Cerdd Dant bl 13 ac iau

211 Lefaru Unigol Bl 10 - 13

212 Grwp Llefaru bl 10 i 13

219 Ymgom bl 10 i 13

227 Dawns Werin bl 10 i 13

231 Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25

232 Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25

236 Dawns Cyfrwng Cymysg bl 7 i 13

239 Dawnsio Disgo Unigol bl 10 i 13

240 Grwp Dawnsio Disgo bl 10 i 13

278 Defod y Coroni

Gwobrwyo