Eisteddfod yr Urdd 2007

Adref / Home

Ffurflen archebu / Order form

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn

Dagrau'r Coed O, Bren Braf Cyngerdd Agoriadol

Dydd Mawrth Mai 29

3 Unawd Bl 5 a 6

4 Deuawd Bl6 ac iau

8 Parti Unsain Bl6 ac iau

10 Cor Bl6 ac iau

11 Parti Deulais Bl6 ac iau y c adran

13 Cyflwyno alaw werin unigol Bl6 ac iau

15 Unawd Llinynol Bl6 ac iau

17 Unawd pres Bl6 ac iau

21 Cerddorfa_Band blwyddyn 6 ac iau

22 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl6 ac iau

27 Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6

28 Parti Cerdd Dant Bl6 ac iau

29 Cor Cerdd Dant Bl6 ac iau

33 Llefaru unigol Bl 5 a 6

34 Grwp Llefaru Bl6 ac iau

36 Ymgom Bl6 ac iau

37 Cyflwyniad Dramatig Bl6 ac iau

42 Dawns Werin Bl6 ac iau

46 Dawns Disgo unigol Bl6 ac iau

45 Dawns Cyfrwng Cymysg Bl6 ac iau

47 Grwp Dawnsio Disgo Bl6 ac iau

51 Llefaru Unigol Bl 5 a 6 D

52 Grwp Llefaru Bl 6 ac iau

245 Defod Medal y Dysgwyr

Cyhoeddi Bardd Plant Cymru 2007-8

Dirprwyaeth sir Conwy 2008

gwobrwyo