Eisteddfod yr Urdd 2007

Adref / Home

Ffurflen archebu / Order form

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn

Dagrau'r Coed O, Bren Braf Cyngerdd Agoriadol

Dydd Iau Mai 31

146 Unawd Merched bl 7 8 9

147 Unawd Bechgyn bl 7 i 9

148 Deuawd bl 7 i 9

153 Unawd Allan o Sioe Gerddorol Bl 10 i 13

157 Parti Merched bl 7 i 9

158 Parti Bechgyn bl 7 i 9

159 Cor SA bl 7 i 9

163 Ensemble Llleisiol bl 13 ac iau

170 Cyflwyno Alaw Werin Unigol bl 10 i 13

174 Unawd Llinynnol bl 7 i 9

175 Unawd Piano bl 7 i 9

178 Ensemble Bl 9 ac iau

182 Unawd Pres bl 10 i 13

191 Unawd Cerdd Dant bl 7 i 9

197 Parti Cerdd Dant bl 7 8 9

201 Llefaru Unigol bl 7 i 9

203 Grwp Llefaru bl 7 i 9

211 Cyflwyniad Dramatig - Grwp Bl 7 8 9

214 Can Actol bl 7 i 9

217 Monolog Bl 10 i 13

219 Dawns Werin bl 7 i 9

222 Dawns Unigol i Ferched bl 9 ac iau

223 Dawns Werin Unigol i Fechgyn bl 9 ac iau

234 Parti Cerdd Dant bl 13 ac iau D

237 Llefaru Unigol bl 10 i 13 D

238 Grwp Llefaru bl 10 i 13 D

259 Defod y Cadeirio

Cyflwyno Medal John a Ceridwen Hughes

Gwobrwyo