Eisteddfod yr Urdd 2006

prif dudalen / main page

Gweithgareddau Dydd Sadwrn Mehefin 3

150 unawd 19-25

151 unawd sioe gerdd 14-25

161 ensemble lleisiol 14-25 aelwyd

162 cor merched SSA 14-25

163 cor meibion tri llais 14-25 aelwyd

164 cor SATB 14-25 aelwyd

165 cor aelwyd SATB 14-25

168 cyflwyno alaw werin unigol 19-25

181 deuawd piano dan 19

182 unawd offerynnol 19-25

183 ensemble 15-25

191 unawd cerdd dant 19-25

192 deuawd, triawd, pedwarawd cerdd dant 19-25

195 parti cerdd dant dan 19

196 parti cerdd dant 14-25 aelwyd

202 llefaru unigol 19-25

203 grwp llefaru 14-25 aelwyd

211 detholiad o ddrama gerdd 14-25

212 chwarter awr o adloniant

213 cyflwyno drama unigol 14-25

216 dawns werin 14-25 aelwyd

221 dawns stepio i 2,3,4 dan 25

222 dawns stepio dan 25

Amrywiol