Eisteddfod yr Urdd 2006

prif dudalen / main page

Gweithgareddau Dydd Mercher Mai 31

152 parti deusain bl 9 ac iau adran

153 cor bl 9 ac iau adran

166 cyflwyno alaw werin unigol bl 7 8 9

170 unawd chwythbrennau bl 7 i 9

173 unawd pres bl 7 i 9

174 unawd telyn bl 7 i 9

188 deuawd cerdd dant bl 9 a iau

198 grwp llefaru bl 9 a iau adran

206 ymgom bl 7 8 9

223 dawns gyfoes wreiddiol cyfrwng cymysg bl 7 8 9

225 dawnsio disgo unigol bl 7 8 9

226 grwp dawnsio disgo bl 7 i 9

230 llefaru unigol bl 7 i 9 D

231 grwp llefaru bl 7 8 9 D

273 defod y fedal ddrama

28 parti cerdd dant bl 6 ac iau adran

33 grwp llefaru dan 12 adran

36 can actol Bl6 ac iau

39 dawns werin Bl6 ac iau

5 parti bl 6 ac iau adran

6 cor bl 6 ac iau adran

neges ewyllys da

Grwp cerddoriaeth creadigol AA 1_2 ysgolion unedau ac A A