Eisteddfod yr Urdd 2006

prif dudalen / main page

Eisteddfod yr Urdd 2006

prif dudalen / main page

Gweithgareddau Dydd Mawrth Mai 30

10 cor Bl6 ac iau

11 parti deulais Bl6 ac iau

13 cyflwyno alaw werin unigol Bl6 ac iau

15 unawd llinynol Bl 6 ac iau

17 unawd pres Bl6 ac iau

21 grwp cerddoriaeth greadigol Bl6 ac iau

240 defod medal y dysgwyr

25 unawd cerdd dant Bl 5 a 6

26 parti cerdd dant Bl6 ac iau

27 cor cerdd dant Bl6 ac iau

3 unawd Bl 5 a 6

31 llefaru unigol Bl 5 a 6

32 grwp llefaru Bl6 ac iau

34 ymgom Bl6 ac iau

35 cyflwyniad dramatig Bl6 ac iau

4 deuawd dan 12

40 dawns werin Bl6 ac iau

43 dawns gyfoes wreiddiol cyfrwng cymysg Bl6 ac iau

44 dawns disgo unigol Bl6 ac iau

45 grwp dawnsio disgo Bl6 ac iau

49 llefaru unigol Bl 5 a 6 D

50 grwp llefaru Bl6 ac iau D

8 parti unsain Bl6 ac iau

Cyhoeddi Bardd Plant Cymru 2006-7

Dirprwyaeth Sir Gar

Amrywiol