Eisteddfod yr Urdd 2006

prif dudalen / main page

Gweithgareddau Dydd Llun Mai 29ain

seremoni agoriadol

1 unawd dan 8 oed

12 ensemble lleisiol Bl6 ac iau

14 unawd chwythbrennau Bl6 ac iau

16 unawd piano Bl6 ac iau

18 unawd telyn Bl6 ac iau

19 parti recorder Bl 6 ac iau

2 unawd Bl 3 a 4

20 grwp offerynnol bl 6 ac iau

23 unawd cerdd dant Bl2 ac iau

24 unawd cerdd dant Bl 3 a 4

267 y fedal lenyddiaeth

29 llefaru unigol Bl2 ac iau

30 llefaru unigol B3 a 4

37 can actol Bl6 ac iau

38 dawns werin Bl4 ac iau

41 dawns stepio cymysg Bl6 ac iau

42 dawns greadigol Bl6 ac iau

46 parti cerdd dant Bl6 ac iau D

47 llefaru unigol Bl2 ac iau D

48 llefaru unigol Bl 3 a 4 D

51 ymgom dan Bl6 ac iau D

52 can actol Bl6 ac iau D

7 parti unsain Bl6 ac iau

9 cor Bl6 ac iau

Cyflwyno Gwobrau Gwaith Cartref

Gwobrwyo