Eisteddfod yr Urdd 2006

prif dudalen / main page

Gweithgareddau Dydd Iau Mehefin 2

144 unawd merched bl 7 8 9

145 unawd bechgyn bl 7 i 9

146 deuawd bl 7 i 9

154 parti merched bl 7 i 9

155 parti bechgyn bl 7 i 9

156 Cor SA bl 7 i 9

160 ensemble lleisiol dan 19

167 cyflwyno alaw werin unigol bl 10 i 13

171 unawd llinynnol bl 7 i 9

172 unawd piano bl 7 i 9

175 Ensemble bl 7 8 9

179 unawd pres bl 10 i 13

187 unawd cerdd dant bl 7 i 9

193 parti cerdd dant bl 7 8 9

197 llefaru unigol bl 7 i 9

199 grwp llefaru bl 7 i 9

207 grwp bl 7 8 9 i gyflwyno detholiad llafar

210 Can Actol bl 7 i 9

214 dawns werin bl 7 i 9

217 dawns werin unigol i ferched bl 9 ac iau

218 dawns werin unigol i fechgyn bl 9 ac iau

229 parti cerdd dant bl 13 ac iau D

232 llefaru unigol bl 10 i 13 D

233 grwp llefaru bl 10 i 13 D

254 defod y cadeirio

medal john a ceridwen hughes

rhagbrofion