Eisteddfod yr Urdd 2006

prif dudalen / main page

Gweithgareddau Dydd Gwener Mehefin 2

147 unawd merched bl 10-13

148 unawd bechgyn bl 10-13

149 deuawd bl 10 i 13

157 cor merched SA bl 13 ac iau

158 cor bechgyn TB bl 13 ac iau

159 cor SATB dan 19

169 cor gwerin tri llais dan 19

176 unawd chwythbrennau bl 10 i 13

177 unawd llinynnol bl 10 i 13

178 unawd piano bl 10 i 13

180 unawd telyn bl 10 i 13

184 cerddorfa band dan 25

189 unawd cerdd dant 15-19

190 deuawd, triawd, pedwarawd cerdd dant 15-19

194 cor cerdd dant bl 13 ac iau

200 llefaru unigol 15-19

201 grwp llefaru bl 10 i 13

208 ymgom bl 10 i 13

209 grwp 15-19 cyflwyno detholiad llafar

215 dawns werin bl 10 i 13

219 dawns werin unigol i ferched 15-25

220 dawns werin unigol i fechgyn 15-25

224 dawns gyfoes wreiddiol cyfrwng cymysg bl 7 i 13278 tlws y brif gyfansoddwr

227 dawnsio disgo unigol bl 10 i 13

228 grwp dawnsio disgo bl 10 i 13

266 Defod y Coroni

278 tlws y brif gyfansoddwr

Amrywiol