Eisteddfod yr Urdd 2005

prif dudalen / main page

Gweithgareddau Dydd Mercher Mehefin 1

152 parti deusain dan 15

153 cor dan 15 adran

166 cyflwyno alaw werin unigol 12-15

170 unawd chwythbrennau 12-15

173 unawd pres 12-15

174 unawd telyn 12-15

188 deuawd cerdd dant dan15

198 grwp llefaru dan 15 adran

206 ymgom 12-15

223 dawns gyfoes wreiddiol cyfrwng cymysg 12-15

225 dawnsio disgo unigol 12-15

226 grwp dawnsio disgo 12-15

230 llefaru unigol 12-15 D

231 grwp llefaru 12-15 D

273 defod y fedal ddrama

28 parti cerdd dant dan 12 adran

33 grwp llefaru dan 12 adran

36 can actol dan 12

39 dawns werin dan12

5 parti dan 12

6 cor dan 12 adran

neges ewyllys da

gwobrwyo