Eisteddfod yr Urdd 2005

prif dudalen / main page

Gweithgareddau Dydd Mawrth Mai 31

10 cor dan 12

11 parti deulais dan 12

13 cyflwyno alaw werin dan 12

15 unawd llinynol dan 12

17 unawd pres dan 12

21 grwp cerddoriaeth greadigol dan 12

240 defod medal y dysgwyr

25 unawd cerdd dant 10-12

26 parti cerdd dant dan 12

27 cor cerdd dant dan12

3 unawd 10-12

31 llefaru unigol 10-12

32 grwp llefaru dan 12

34 ymgom dan12

35 cyflwyniad dramatig dan 12

4 deuawd dan 12

40 dawns werin dan 12

43 dawns gyfoes wreiddiol cyfrwng cymysg dan12

44 dawns disgo unigol dan12

45 grwp dawnsio disgo dan 12

49 llefaru unigol 10-12 D

50 grwp llefaru D dan 12

8 parti unsain dan 12

rhagbrofion

dirprwyaeth sir ddinbych

Gwobrwyo

cyhoeddi bardd plant cymru