Eisteddfod yr Urdd 2005

prif dudalen / main page

Gweithgareddau Dydd Llun Mai 30

seremoni agoriadol

1 unawd dan 8 oed

12 ensemble lleisiol dan 12

14 unawd chwythbrennau dan 12

16 unawd piano dan 12

18 unawd telyn dan 12

19 parti recorder dan 12

2 unawd 8-102 unawd 8-10

20 grwp offerynnol dan 12

23 unawd cerdd dant dan8

24 unawd cerdd dant 8-10

267 y fedal lenyddiaeth

29 llefaru unigol dan 8

30 llefaru unigol 8-10

37 can actol dan 12

38 dawns werin dan 10

41 dawns stepio cymysg dan 12

42 dawns greadigol dan 12

46 parti cerdd dant dan 12

47 llefaru unigol dan 8 D

48 llefaru unigol 8-10

51 ymgom dan 12 D

52 can actol dan 12 D

7 parti unsain dan 12

9 cor dan 12