Eisteddfod yr Urdd 2005

prif dudalen / main page

Gweithgareddau Dydd Iau Mehefin 2

144 unawd merched 12-15

145 unawd bechgyn 12-15

146 deuawd 12-15

154 parti merched 12-15

155 parti bechgyn 12-15

156 cor SA 12-15

160 ensemble lleisiol dan 19

167 cyflwyno alaw werin unigol 15-19

171 unawd llinynnol 12-15

172 unawd piano 12-15

175 ensemble 12-15

179 unawd pres 15-19

187 unawd cerdd dant 12-15

193 parti cerdd dant dan 15

197 llefaru unigol 12-15

199 grwp llefaru 12-15

207 grwp 12-15 i gyflwyno detholiad llafar

210 can actol dan 15

214 dawns werin 12-15

217 dawns werin unigol i ferched dan 15

218 dawns werin unigol i fechgyn 12-15

229 parti cerdd dant dan 19

232 llefaru unigol 15-19

233 grwp llefaru 15-19 D

254 defod y cadeirio

medal john a ceridwen hughes

rhagbrofion