Eisteddfod yr Urdd 2005

prif dudalen / main page

Gweithgareddau Dydd Gwener Mehefin 3

147 unawd merched 15-19

148 unawd bechgyn 15-19

149 deuawd 15-19

157 cor merched SA dan 19

158 cor bechgyn TB dan 19

159 cor SATB dan 19

169 cor gwerin tri llais dan 19

176 unawd chwythbrennau 15-19

177 unawd llinynnol 15-19

178 unawd piano 15-19

180 unawd telyn 15-19

184 cerddorfa band dan 25

189 unawd cerdd dant 15-19

190 deuawd, triawd, pedwarawd cerdd dant 15-19

194 cor cerdd dant dan 19

200 llefaru unigol 15-19

201 grwp llefaru

208 ymgom 15-19

209 grwp 15-19 cyflwyno detholiad llafar

215 dawns werin 15-19

219 dawns werin unigol i ferched 15-25

220 dawns werin unigol i fechgyn 15-25

224 dawns gyfoes wreiddiol cyfrwng cymysg

227 dawnsio disgo unigol 15-19

228 grwp dawnsio disgo 15-19

266 defod y coroni

278 tlws y brif gyfansoddwr

gwobrwyo