Eisteddfod yr Urdd 2011

Melltith yr HelfeshiaMelltith yr Helfeshia 2 ~ Abertawe'n Fflam ~ Cyngerdd Agoriadol

Dydd Sadwrn

183 Unawd 19 - 25 oed

185 Unawd allan o Sioe Gerdd 19 - 25 oed

196 Côr Merched S.S.A 14 -25 oed - Aelwyd

195 Ensemble Lleisiol 14 - 25 oed

197 Cor Meibion Tri Llais 14 - 25 oed

199 Côr S.A.T.B 14 - 25 oed Aelwyd

198 Cr S.A.T.B 14 - 25 oed

203 Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19 - 25 oed

225 Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed

226 Deuawd offerynnol Bl 13 ac iau

227 Unawd offerynnol 19 - 25 oed

228 Ensemble 15 -25 oed

250 Unawd Cerdd Dant 19 -25 oed

251 Deuawd, Triawd neu bedwarawd Cerdd Dant 19 - 25 oed

255 Parti Cerdd Dant dan 19 oed

256 Parti Cerdd dant 14 - 25oed - Aelwyd

265 Dawns Werin dan 25 oed - Aelwyd

270 Dawnsi Stepio i 2,3, neu 4, Bl 7 a dan 25 oed

271 Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed

292 Llefaru Unigol 19 - 25 oed

293 Grwp Llefaru dan 25 oed Aelwyd

358 Detholiad o Ddrama Gerdd Cymraeg

359 Chwater Awr o Adloniant 14 - 25 oed

361 Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 -25 oed

Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed

Gwobrwyo