Eisteddfod yr Urdd 2011

Melltith yr HelfeshiaMelltith yr Helfeshia 2 ~ Abertawe'n Fflam ~ Cyngerdd Agoriadol

Dydd Mercher

169 Parti Bl6 ac iau - adran

170 Côr oedran Bl6 ac iau-adran

186 Parti Deusain Bl 9 ac iau - adran

187 Côr Bl9 ac iau Adran

201 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7,8 a 9

214 Grwp cerddoriaeth creadigol

215 Unawd Chwythbrennau Bl 7 - 9

218 Unawd Pres Bl 7-9

219 Unawd Telyn Bl7-9

245 Parti cerdd dant Bl6 ac iau - adran

247 Deuawd cerdd dant Bl9 ac iau

260 Dawns Werin bl6 ac iau

274 Dawns Greadigol Bl 7,8 a 9

278 Dawns Hip Hop - Stryd - Disgo Unigol Bl 7 -9

279 Grwp dawnsio - stryd- disgo Bl7-9

286 Grwp Llefaru Bl 6 ac iau -Adran

288 Grp llefaru Bl9 ac iau - adran

298 llefaru unigol Bl 7- 9 D

299 Grwp llefaru Bl 7, 8 a 9 D

351Can actol Bl6 ac iau

353 Ymgom bl 7-9

365 Defod y Fedal Ddrama

Neges Heddwch ac Ewyllys Da

Gwobrwyo