Eisteddfod yr Urdd 2011

Melltith yr HelfeshiaMelltith yr Helfeshia 2 ~ Abertawe'n Fflam ~ Cyngerdd Agoriadol

Dydd Llun

Can Actol Nos Lun

Pasiant Meithrin

165 Unawd bl 2 ac iau

166 Unawd bl 3 a 4

171 Parti unsain Bl 6 ac iau (YC)

173 Cor bl 6 ac iau (Y.C)

176 Ensemble lleisiol Bl6 ac iau

205 Unawd chwythbrennau Bl 6 ac iau

207 Unawd Piano Bl 6 ac iau

209 Unawd Telyn Bl 6 ac iau

210 Parti Recorder bl 6 ac iau

211 Ensemble offerynnol Bl 6 ac iau

239 Unawd cerdd dant Bl 2 ac iau

240 Unawd Cerdd dant Bl 3 a 4

242 Parti cerdd dant (Y.C) (Unsain) Bl6 ac iau

259 Dawns werin Bl 4 ac iau

262 Dawns stepio cymysg Bl6 ac iau

272 Dawns greadigol bl6 ac iau

282 Llefaru unigol Bl 2 ac iau

283 Llefaru unigol Bl 3 a 4

210 Parti recorder bl 6 ac iau

294 Llefaru unigol Bl 2 ac iau (D)

295 Llefaru Bl 3 a 4 (D)

366 Ymgom Bl 6 ac iau (D)

367 Can actol Bl 6 ac iau (D)

Y fedal Gyfansoddi dan 25 oed

Gwobrwyo