Eisteddfod yr Urdd 2011

Melltith yr HelfeshiaMelltith yr Helfeshia 2 ~ Abertawe'n Fflam ~ Cyngerdd Agoriadol

Dydd Iau

177 Unawd Merched Bl 7-9

178 Unawd Bechgyn Bl7-9

179 Deuawd Bl 7-9

184 Unawd allan o Sioe Gerdd Bl 10 a dan 19 oed

188 Parti merched Bl 7-9

189 Parti Bechgyn Bl7-9

190 Côr S.A Bl7-9

194 Ensemble lleisiol Bl13 ac iau

202 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl10 a dan 19 oed

216 Unawd Llinynnol Bl7-9

217 Unawd Piano Bl7-9

220 Ensemble Bl 7-9

224 unawd pres Bl 10 a dan 19 oed

246 Unawd Cerdd dant Bl7-9

252 Parti cerdd dant Bl7-9

253 Parti Cerdd Dant Bl13 ac iau D

263 Dawns Werin Bl 7 - 9

266 Dawns werin unigol i ferched

267 Dawns werin unigol i fechgyn Bl9 ac iau

287 Llefaru unigol Bl 7-9

289 Grwp llefaru Bl7-9

300 Llefaru unigol Bl 10 a dan 19 oed. D

301 Grwp Llefaru Bl10 -13 D

316 Defod y Cadeirio

354 Cyflwyniad dramatig - Grwp Bl 7 - 9

356 Cyflwyniad dramatig Bl 10 a dan 19 oed

357 Can Actol Bl 7 - 9

360 Monolog Bl 10 a dan 19 oed

Gwobr Tir na n-Og

Medal John a Ceridwen Hughes

Gwobrwyo