Eisteddfod yr Urdd 2011

Melltith yr HelfeshiaMelltith yr Helfeshia 2 ~ Abertawe'n Fflam ~ Cyngerdd Agoriadol

Dydd Gwener

180 Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed

181 Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed

182 Deuawd Bl 10 a dan 19 oed

191 Côr Merched S.A Bl 13 ac iau

192 Cr Bechgyn T.B B l13 ac iau

193 Cr S.A.T.B Bl 13 ac iau

204 Cr Gwerin Tri llais Bl 13 ac iau

221 Unawd Chwythbrennau Bl 19 a dan 19 oed

222 Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed

223 Unawd Piano Bl 10 a dan 25 oed

229 Cerddorfa neu Band dan 25oed

248 Unawd Cerdd dant Bl 10 a dan 19 oed

249 Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd dant Bl 10 a dan 19 oed

254 Cr cerdd dant Bl 13 ac iau

264 Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed

268 Dawns Werin Unigol i Ferched

269 Dawns Werin Unigol i fechgyn Bl 10 a dan 25 oed

275 Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed

280 Dawns Hip hop -stryd - disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed

281 Grwp dawnsio Hip Hop - Stryd - Disgo Bl 10 a dan 19 oed

290 Llefaru unigol Bl 10 a dan 19 oed

291 Grwp llefaru Bl 10 a dan 19 oed

338 Defod y Coroni

355 Ymgom Bl 10 a dan 19 oed

Cyflwyniad Urdd Eryri 2012

Gwobrwyo