LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd 2013
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
Pentigili - Ymarfer
Pentigili
Gelli Gyfrin
Cast Gelli Gyfrin

Timau Pel Droed

Dydd Mawrth ~ Tuesday

210 Cerddorfa Band Bl 6 ac iau

285 Llefaru Unigol Bl 5 a 6

206 Unawd Pres Bl 6 ac iau

167 Unawd Bl 5 a 6

204 Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau

211 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau

350 Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau

298 Grwp Llefaru Bl 6 ac iau

168 Deuawd Bl 6 ac iau

241 Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau Unsain D

286 Grwp Llefaru Bl 6 ac iau

262 Dawns Werin Bl 6 ac iau

278 Grwp Hip Hop Stryd Disgo Bl 6 ac iau

343 Defod Medal y Dysgwyr

172 Parti Unsain Bl 6 ac iau YC

175 Parti Deulais Bl 6 ac iau YC Adran

239 Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6

349 Ymgom Bl 6 ac iau

242 Côr Cerdd Dant Bl 6 ac iau YC Adran

277 Dawns Hip Hop Stryd Disgo Unigol Bl 6 ac iau

198 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau

274 Dawns Cyfansoddiad Creadigol Cymysg Bl 6 ac iau

174 Côr Bl 6 ac iau YC

297 Llefaru Unigol Bl 5 a 6 D

Gwobrwyo