LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd 2013
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
Pentigili - Ymarfer
Pentigili
Gelli Gyfrin
Cast Gelli Gyfrin

Timau Pel Droed

Dydd Gwener ~ Friday

223 Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed

246 Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed

282 Grwp Dawnsio Hip Hop Stryd Disgo Bl 10 a dan 19 oed

292 Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed

221 Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed

247 Deuawd Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed

224 Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau

180 Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed

355 Ymgom Bl 10 a dan 19 oed

265 Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed

291 Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed

219 Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed

182 Deuawd Bl 10 a dan 19 oed

252 Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau

338 Defod y Coroni

181 Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed

220 Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed

190 Côr Bechgyn TB Bl 13 ac iau

281 Dawns Hip Hop tryd Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed

189 Côr Merched SA Bl 13 ac iau

276 Dawns Cyfansoddiad Creadigol Cymysg Bl 7 a dan 19 oed

202 Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau

191 Côr SATB Bl 13 ac iau

Gwobrwyo

Cyflwyniad Croeso Meirionnydd 2014

227 Cerddorfa/Band dan 25 oed