LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd 2013
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
Pentigili - Ymarfer
Pentigili
Gelli Gyfrin
Cast Gelli Gyfrin

Timau Pel Droed

Dydd Sadwrn ~ Saturday

Pasiant Meithrin

269 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed

248 Unawd Cerdd Dant 19 i 25 oed

226 Ensemble 15 i 25 oed

271 Dawns Stepio i 2 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed

294 Grwp Llefaru dan 25 oed Aelwyd

201 Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19 i 25 oed

193 Ensemble Lleisiol 14 i 25 oed

270 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed

253 Parti Cerdd Dant dan 19 oed Adran Aelwyd

293 Llefaru Unigol 19 i 25 oed

249 Deuawd Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 i 25 oed

225 Unawd Offerynnol 19 i 25 oed

266 Dawns Werin dan 25 oed Aelwyd

183 Unawd 19 i 25 oed

358 Detholiad o Ddrama Gerdd Bl 7 a dan 25 oed

362 Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 i 25 oed

359 Chwarter Awr o Adloniant 14 i 25 oed

360 Cyflwyniad Digri

364 Unawd allan o Sioe Gerdd 19 i 25 oed

254 Parti Cerdd Dant 14 i 25 oed Aelwyd

194 Côr Merched SSA 14 i 25 oed Aelwyd

195 Côr Meibion Tri Llais 14 i 25 oed Aelwyd

196 Côr SATB 14 i 25 oed Aelwyd

272 Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed

197 Côr SATB 14 i 25 oed

Gwobrwyo