LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd 2013
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
Pentigili - Ymarfer
Pentigili
Gelli Gyfrin
Cast Gelli Gyfrin

Timau Pel Droed

Dydd Mercher ~ Wednesday

351 Can Actol Bl 6 ac Iau

217 Unawd Telyn Bl 7 i 9

275 Dawns Greadigol Bl 7 8 a 9

299 Llefaru Unigol Bl 7 i 9 D

243 Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau Adran

287 Grwp Llefaru Bl 6 ac iau Adran

216 Unawd Pres Bl 7 i 9

261 Dawns Werin Bl 6 ac iau

212 Grwp Cerddoriaeth Creadigol Ysgolion Unedau ac Anghenion Addysgol Arbennig

199 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7 8 a 9

184 Parti Deusain Bl 9 ac iau Adran

300 Grwp Llefaru Bl 7 8 a 9 D

213 Unawd Chwythbrennau Bl 7 i 9

368 Defod y Fedal Ddrama

169 Parti Bl 6 ac iau Adran

245 Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau

170 Côr oedran Bl 6 ac iau Adran

289 Grwp Llefaru Bl 9 ac iau Adran

279 Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Unigol Bl 7 8 a 9

353 Ymgom Bl 7 8 a 9

251 Parti Cerdd Dant Bl 9 ac iau Adran

280 Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7 8 a 9

185 Côr Bl 9 ac iau Adran

Gwobrwyo