LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd 2013
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
Pentigili - Ymarfer
Pentigili
Gelli Gyfrin
Cast Gelli Gyfrin

Timau Pel Droed

Dydd Llun / Monday

165 Unawd Bl 2 ac iau

295 Llefaru Unigol Bl 2 ac iau D

237 Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau

209 Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau

171 Parti Unsain Bl 6 ac iau YC

283 Llefaru Unigol Bl 2 ac iau

205 Unawd Piano Bl 6 ac iau

369 Ymgom Bl 6 ac iau D

260 Dawns Werin Bl 4 ac iau

296 Llefaru Unigol Bl 3 a 4 D

207 Unawd Telyn Bl 6 ac iau

370 Can Actol Bl 6 ac iau D

176 Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau

Seremoni Celf Dylunio a Thechnoleg

236 Y Fedal Gyfansoddi

238 Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4

208 Parti Recorder Bl 6 ac iau

284 Llefaru Unigol Bl 3 a 4

273 Dawns Greadigol Bl 6 ac iau

166 Unawd Bl 3 a 4

263 Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau

203 Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau

173 Cor Bl 6 ac iau YC

352 Can Actol YC Bl 6 ac iau

240 Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau YC Unsain

Gwobrwyo