LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd 2013
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
Pentigili - Ymarfer
Pentigili
Gelli Gyfrin
Cast Gelli Gyfrin

Timau Pel Droed

Dydd Iau

214 Unawd Llinynnol Bl 7 i 9

290 Grwp Llefaru Bl 7 i 9

244 Unawd Cerdd Dant Bl 7 i 9

267 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau

302 Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed D

187 Parti Bechgyn Bl 7 i 9

215 Unawd Piano Bl 7 i 9

268 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau

218 Ensemble Bl 7 i 9

177 Unawd Merched Bl 7 i 9

222 Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed

288 Llefaru Unigol Bl 7 i 9

Gwobrau Tir Na Nog

315 Defod y Cadeirio

200 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed

264 Dawns Werin Bl 7 i 9

178 Unawd Bechgyn Bl 7 i 9

250 Parti Cerdd Dant Bl 7 i 9

179 Deuawd Bl 7 i 9

192 Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau

186 Parti Merched Bl 7 i 9

301 Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed D

188 Côr SA Bl 7 i 9

357 Can Actol Bl 7 i 9

354 Cyflwyniad Dramatig Grwp Bl 7 i 9

Medal John a Ceridwen Hughes Enillydd Meryl Katrina Jones

361 Monolog Bl 10 a dan 19 oed

363 Unawd allan o Sioe Gerdd Bl 10 a dan 19 oed

356 Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed

Gwobrwyo