Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau.

Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Sul ~ Sunday

Oedfa'r Eisteddfod

~

11 Bandiau Pres Dosbarth 1

Band Lewis Merthyr

Band Pres Wrecsam Glyndwr

Seindorf Arian Deiniolen

Seindorf Tref Porth Tywyn

Band Dinas Caerdydd (Melingriffith)

Mudiad Ysgolion Meithrin

~

25 Côr hyd at 35 o leisiau

CF1

Bechgyn Bro Taf

Cr Merched Cymru Llundain

59 Unawd dan 12

~

24 Unawd Cerdd Dant dan 12

~

138 Llefaru Unigol dan 12

~

Gwobrwyo