Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau.

Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Sadwrn 4ydd

Saturday 4th

Bandiau Pres Dosbarth 4

Seindorf Arian Oakley

Band Pres Bro Morgannwg

Band Cyhoeddus Ystradgynlais

Band Arian Oakdale

~

Bandiau Pres Dosbarth 3

Band Pres Rhondda Uchaf

Band Dinas Caerdydd

Band Arian Cwm Ogwr

Band Arian Tref Rhydaman

Seindorf Crwbin

Band Ynyshir

26 Côr Cymysg dros 45 mewn nifer

Cr Godre'r Garth

Cr Rhuthun

Cr Bro Meirion

Cr Llanddarog ar Cylch

Cr Caerdydd

Cr Crymych ar Cylch

~

Cyngerdd Karl Jenkins- Beirdd Cymru

Bandiau Pres Dosbarth 2

Band Arian y Drenewydd

Band Llwydcoed

Band Treherbert a'r Cylch

Band Llanrug

Band Gwaun Cae Gurwen

Band RAF Sain Tathan

~

Gwobrwyo