Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau.

Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Sadwrn - Saturday

4 Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed

~

21 Unawd Cerdd Dant dros 21 oed

~

61 Grwp Offerynnol Agored

Telynau Taf

Triawd Nantgarw

Grwp Elan

Grwp Nannon

Grwp Pres Sain Tathan

90 Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru - Rhan 1

90 Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru - Rhan 2

~

29 Cor Meibion rhwng 20 a 45 mewn nifer

Cr Meibion y Machlyd

Eschoir - Bois Cymru Llundain

Cr Ar Ol Tri

Cr Meibion Cas Gwent

Cr Meibion Llangwm

28 Cor Meibion dros 45 mewn nifer

Côr Meibion Taf

Cr Meibion Pendyrus

Cr Meibion Llanelli

Cr Meibion Rhosllanerchrugog

~

Gwobrwyo