Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau.

Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Mercher ~Wednesday

5 Unawd Alaw Werin 16-21 oed

~

46 Unawd o Oratorio neu Offeren 19-25 oed

~

48 Unawd Gymraeg 19-25 oed

~

139 Llefaru Unigol or Ysgrythur 16-19 oed

~

141 Cyflwyniad llafar dan 19 oed

Ysgol Gymraeg Treganna a Than yr Eos

Glantaf

~

Tlws y Cerddor

~